ogłoszenia dodaj obiektkontakt
powrót na stronę główną Szklarska Poręba powrót na stronę główną
wybierz kraj

Znajdź na stronie


Dodaj obiekt gratis
drzewo noclegów

Oferta

Poprzedniaid oferty: 1189 (52 z 183 wg. nr)Następna
OSSiR "Mauritius" Menu
Oferta
Galeria
Lokalizacja
Rezerwacja
Ceny : 60 - 95 zł 
ul. Dworcowa 6
58-580 Szklarska Poręba
tel. +48.757172085,+48.757172083
Czynny: całorocznie
Więcej informacji na stronie: www.poczta-polska.pl/mauritius/

Kontaktując się z obiektem nie zapomnij powołać się na serwis turystyczny www.urlop.info.pl

Dla naszych Gości:

rabat 15 % na wycieczki w Biurze Turystycznym PINOKIO TRAVEL

rabat 10 % na zwiedzanie Huty Julia w Piechowicach (www.hutajulia.com)

rabat 10% na atrakcje Parku Rozrywki Esplanada

Jeśli szukasz miejsca, aby miło spędzić czas, smaczne zjeść, nieopodal turystycznych szlaków, skąd można wyruszyć w ciekawe zakamarki Karkonoszy…
Jeśli szukasz miejsca, gdzie są świetne warunki do twórczej pracy  na szkoleniach czy konferencjach  - przyjedź do OSSiR MAURITIUS w Szklarskiej Porębie.

Dla naszych Gości:


• 98 miejsc w pokojach  1-, 2-osobowych I pokojach typu studio

• w obiekcie Internet bezprzewodowy WiFi
• Bilard  i dart
• Plac zabaw dla dzieci
• leżaki
• Parking bezpłatny, niestrzeżony – bramy zamykane o 20:00
• Dzieci w wieku 4-10 lat otrzymują połowę porcji wyżywienia za obniżoną opłatą.

Dla grup zorganizowanych możemy zorganizować:

  • Uroczystą kolację
  • Kolację grillową
  • Ogniska z pieczeniem prosiaka I kiełbasek

Współpracujemy z biurem podróży w sprawach organizacji wycieczek
z przewodnikiem po okolicach Szklarskiej Poręby oraz zagranicznychREGULAMIN Ośrodka Szkolenia Sportu i Rekreacji „Mauritius” w Szklarskiej Porębie


Regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Szkolenia Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.
Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, pokojach hotelowych
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu,
co zapewni spokój i bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości.
1. Opiekunem i doradcą Gości jest recepcja ośrodka – tel.100
2. Podczas zameldowania, Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, uzupełnia pozostałe dane oraz składa podpis. Na życzenie Gościa, po wpisaniu przez niego imienia i nazwiska oraz podpisaniu karty meldunkowej, Recepcjonista może wpisać samodzielnie pozostałe dane meldunkowe z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
4. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Gościa.
5. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.
6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
7. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
8. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
9. Płatności przyjmowane są gotówką lub kartą płatniczą.
10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić niezwłocznie od momentu podjęcia takiego zamiaru.
11. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu wyłącznie w miarę posiadanych ożliwości.
12. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, ośrodek nie zwraca opłaty za noclegi, zwrotowi może podlegać jedynie opłata za wyżywienie. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową, w tym wyżywienie oraz za śniadanie w dniu następnym.
13. Ośrodek zastrzega możliwość odmiennego niż wskazano w pkt.12 uregulowania kwestii zwrotu opłat za niewykorzystane usługi i wyżywienie, w związku ze skróceniem pobytu przez Gościa lub całkowicie bezzwrotnej rezygnacji, w okresach intensywnego ruchu turystycznego, w tym m.in. w okresie wakacji, ferii zimowych, pobytów świątecznych, długich weekendów lub w przypadku wykupienia pobytów pakietowych.
14. Za zamówiony, a niewykorzystany posiłek, Gość zostanie obciążony należnością zgodną z ceną tego posiłku.
15. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
16. Ośrodek w miarę posiadanych możliwości, udostępni Gościowi pomieszczenie do przechowania bagażu w przypadku przyjazdu przed rozpoczęciem doby hotelowej, bądź wyjazdu po jej zakończeniu.
17. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
18. Nie należy dokonywać zmian w pokoju i jego wyposażeniu poza nieznaczne przestawienie mebli i wyposażenia, nie naruszające ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
Nie wolno przenosić wyposażenia między pokojami bez uprzedniego uzgodnienia takiej możliwości z recepcją.
19. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby
nastąpi według aktualnej ceny dostawki, z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.
20. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie szkody materialne.
21. Na terenie ośrodka, w tym również w pokojach i ciągach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
22. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych.
23. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego z wyjątkiem specjalnych okoliczności, o których gość powinien być powiadomiony podczas meldowania się w ośrodku.
24. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
25. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają lub szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

26. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z winy jego, osób towarzyszących lub odwiedzających go. Za zachowanie osób odwiedzających Gościa odpowiada Gość. Gość zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody – zapłatę należności za powstałe zniszczenia.
27. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się używania otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
28. Zabrania się przechowywania w pokojach hotelowych ładunków niebezpiecznych - broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
29. Ze względów bezpieczeństwa przed każdorazowym opuszczeniem pokoju, należy wyłączyć sprzęt rtv, zgasić światło, zakręcić wodę, zamknąć drzwi balkonowe i okna, Należy każdorazowo upewnić się, że drzwi pokoju zostały dobrze zamknięte, a klucz pozostawić w recepcji.
30. Do pokoju wydawany jest jeden klucz, należy go zawsze pozostawiać w recepcji przy opuszczaniu ośrodka. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 20 zł
31. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do ośrodka regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
32. Ośrodek nie prowadzi depozytu hotelowego i nie odpowiada za pozostawione rzeczy znacznej wartości, w tym pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną
33. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
34. Ośrodek posiada ogrodzony, niestrzeżony, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i busów. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego , czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza nim.
35. Ośrodek realizuje usługi z myślą o zadowoleniu Gości. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i poprawienie standardu świadczonych usług.
36. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
· warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
· bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
· profesjonalną i uprzejmą obsługę
· wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
37. Na życzenie Gościa ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
· udzielania informacji związanych z pobytem,
· udzielania informacji o turystycznych i rekreacyjnych atrakcjach regionu,
· budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie
38. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie ośrodka za dodatkową opłatą. Właściciel jest zobowiązany do zabezpieczenia zwierzęcia w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość odpowiada za szkody poczynione przez zwierzę na osobach oraz szkody w mieniu ośrodka i osób pracujących i przebywających na terenie ośrodka. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie ośrodka.
39. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane
przez 24 godziny.
40. Zakazuje się prowadzenia na terenie ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
41. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
42. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku.
43. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Szkolenia Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Życzymy Państwu udanego pobytuW OBIEKCIE
Wyżywienie
Wyżywienie
drink bar
drink bar
stołówka
stołówka
kawiarnia
kawiarnia
Internet
Internet
lodówka
lodówka
sala konferencyjna
sala konferencyjna
czajnik
czajnik
bilard
bilard

W POKOJACH
telefon
telefon
tv
tv
łazienka
łazienka
wc
wc

W ŁAZIENKACH
prysznic
prysznic
wc
wc

W POBLIŻU OBIEKTU
sklep spożywczy
sklep spożywczy
bank/bankomat
bank/bankomat
apteka
apteka
ośrodek zdrowia
ośrodek zdrowia
poczta
poczta
smażalnia ryb
smażalnia ryb
dworzec pks
dworzec pks
dworzec pkp
dworzec pkp
kosciół
kosciół
korty tenisowe
korty tenisowe
wypożyczalnia nart
wypożyczalnia nart
plac zabaw
plac zabaw
wspinaczka
wspinaczka
basen
basen
dancingi
dancingi
szlaki turystyczne
szlaki turystyczne
szlaki rowerowe
szlaki rowerowe
las
las
trasy narciarskie
trasy narciarskie
informacja turystyczna
informacja turystyczna
wyciąg
wyciąg
restauracja
restauracja

NA TERENIE OBIEKTU
plac zabaw
plac zabaw
parking zamykany
parking zamykany
Internet
Internet
grill
grill
doba hotelowa
doba hotelowa

od 15
zwierzęta dozwolone
zwierzęta dozwolone
miejsce na ognisko
miejsce na ognisko
parking
parking


CENNIK


Rodzaj pokoju     Pobyt: cena w PLN za nocleg ze śniadaniem
    
                        od osoby  (za pokój)


                          1 nocleg              od 2 noclegów wzwyż
1-osobowy            95,00                 85,00
2-osobowy            85,00 (170,00)    75,00 (150,00)
3-osobowy            85,00 (255,00)    75,00 (225,00)
4-osobowy            85,00 (340,00)    75,00 (300,00)
poza standardem    65,00 (130,00)    60,00 (120,00)
 
Możliwość wykupienia posiłków
obiadokolacja     serwowana     28,00
         
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 a kończy o godz. 11 dnia następnego


Dodatkowe opłaty:

Opłata miejscowa wynosi 2,17 za dobę od osoby
Jesteśmy ośrodkiem przyjaznym dla zwierząt. Koszt pobytu czworonoga wynosi 10 zł/doba
                                                                                                                                                         
Zniżki dla dzieci:
•Dzieci do 4 lat - bezpłatnie, o ile nie korzystają z odrębnego miejsca do spania
•Dzieci od 4 do 10 lat pół porcji żywieniowej za odpowiednio obniżoną opłatę
•Dostawka 60% ceny noclegu


Do dyspozycji naszych Gości udostępniamy:
·    bilard i dart
·    Internet WiFi
·    pokój zabaw dla dzieci
·    kawiarnię - drink bar
·    słoneczny taras
·    pomieszczenie do przechowywania rowerów
·    miejsce na ognisko
·    zielony teren rekreacyjny
·    2 oświetlane parkingi – bezpłatne, niestrzeżone – bramy zamykane o 20:00
OSSiR "MAURITIUS"
58-580 Szklarska Poręba
ul.Dworcowa 6
tel.75/717-20-83.717-20-85 fax 75/717-20-84
http//poczta-polska.pl/mauritius
e-mail: mauritius@poczta-polska.pl

W POBLIŻU

 

Centrum:300 m

 

PKS:  500 m

 

PKP: 100 m

 

Sklep: 200 m

 

Wyciąg orczykowy: 500 m

 

Wyciąg krzesełkowy:  2 km

 


 

 

 oferta czytana 140096 raz(y)

Karpacz Jelenia Góra

ONLINE 88 (4) licznik: strona główna | mapa strony | Zobacz również | kontakt | dodaj obiekt | Panel klienta
Strona wygenerowana w 0,404 sek.